Κατασκευές για επίπλωση καταστημάτων Basic

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

Σύστημα PANEL τοίχου

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε εκθετήρια τοίχου με το σύστημα panel στις επιθυμητές διαστάσεις και σε απεριόριστους συνδυασμούς χρωμάτων. Το σύστημα πάνελ υποδέχεται μια ποικιλία εξαρτημάτων προβολής που καλύπτει τις ανάγκες κάθε καταστήματος.

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

Κεντρικές κατασκευές PANEL

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κεντρικές κατασκευές με το σύστημα panel μονής ή διπλής όψης στις επιθυμητές διαστάσεις και σε απεριόριστους συνδυασμούς χρωμάτων.

Το σύστημα πάνελ υποδέχεται μια ποικιλία εξαρτημάτων προβολής που καλύπτει τις ανάγκες κάθε καταστήματος.

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

Σύστημα PANEL τοίχου

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε εκθετήρια τοίχου με το σύστημα panel στις επιθυμητές διαστάσεις και σε απεριόριστους συνδυασμούς χρωμάτων.

Το σύστημα πάνελ υποδέχεται μια ποικιλία εξαρτημάτων προβολής που καλύπτει τις ανάγκες κάθε καταστήματος.

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα

Σύστημα PANEL τοίχου

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε εκθετήρια τοίχου με το σύστημα panel στις επιθυμητές διαστάσεις και σε απεριόριστους συνδυασμούς χρωμάτων.

Το σύστημα πάνελ υποδέχεται μια ποικιλία εξαρτημάτων προβολής που καλύπτει τις ανάγκες κάθε καταστήματος.

επιπλα και κατασκευές για καταστηματα